Αποποίηση ευθύνης για το Chemistry Bay

Τα προϊόντα της Chemistry Bay προορίζονται μόνο για εργαστηριακή έρευνα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, όπως in vitro διαγνωστικά, τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, φαρμακευτικές συσκευές ή καλλυντικά για ανθρώπους ή ζώα, εμπορικούς σκοπούς ή δημιουργία παράνομα ναρκωτικά. Επιπλέον, οι κατασκευαστές όλων των προϊόντων δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Οι χημικές, φυσικές και τοξικολογικές ιδιότητες αυτών των ουσιών δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως και δεν είναι εγγυημένες.

Επιπλέον, οποιοσδήποτε πελάτης του The Chemistry Bay δηλώνει ότι θα αναλάβει το πλήρες βάρος για τυχόν αγορές (που πραγματοποιούνται τώρα και στο μέλλον) οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας από το The Chemistry Bay

Διεθνής χρήση

Η Chemistry Bay δεν δηλώνει ότι τα προϊόντα που αναφέρονται είναι νόμιμα για αγορά εκτός Ολλανδίας. Η αγορά των αντικειμένων που διαφημίζονται ενδέχεται να μην είναι νόμιμη για ορισμένα άτομα ή για ορισμένα άτομα σε ορισμένες χώρες. Το κάνετε με δικά σας έξοδα και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους κανόνες της περιοχής σας, εάν αγοράζετε τα προϊόντα της εταιρείας εκτός της Ολλανδίας. Οι εσωτερικοί θεμελιώδεις νόμοι της Ολλανδίας διέπουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση νόμων. Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Ολλανδίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν υποχρεώσεις που προκύπτουν βάσει αυτής της συμφωνίας. Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κηρυχθεί παράνομος από αρμόδιο δικαστήριο, η νομιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί και θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Η απόρριψη ή παραίτηση από οποιονδήποτε όρο μεταξύ αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν συνεπάγεται μεταγενέστερη ή επίμονη παραίτηση από αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο όρο.

Αποποίηση ευθυνών για το Chemistry Bay

Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο – https://chemistrybay.com/ – δημοσιεύονται καλόπιστα και μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η Chemistry Bay δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την αξιοπιστία και την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνετε βάσει των πληροφοριών που βρίσκετε σε αυτόν τον ιστότοπο (Chemistry Bay), γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη. Η Chemistry Bay δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες και/ή ζημιές σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας.

Από τον ιστότοπό μας, μπορείτε να επισκεφθείτε άλλους ιστότοπους ακολουθώντας υπερσυνδέσμους σε τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους. Ενώ προσπαθούμε να παρέχουμε μόνο ποιοτικούς συνδέσμους σε χρήσιμους και ηθικούς ιστότοπους, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου και της φύσης αυτών των ιστότοπων. Αυτές οι συνδέσεις με άλλους ιστότοπους δεν συνεπάγονται σύσταση για όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτούς τους ιστότοπους. Οι κάτοχοι και το περιεχόμενο του ιστότοπου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να εμφανιστούν πριν να έχουμε την ευκαιρία να καταργήσουμε έναν σύνδεσμο ο οποίος μπορεί να έχει πάει «κακός».

Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι όταν εγκαταλείπετε τον ιστότοπό μας, άλλοι ιστότοποι ενδέχεται να έχουν διαφορετικές πολιτικές απορρήτου και όρους που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις Πολιτικές Απορρήτου αυτών των ιστότοπων καθώς και τους "Όρους Παροχής Υπηρεσιών" προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή μεταφορτώσετε οποιαδήποτε πληροφορία.

Hold-Harmless Συμφωνία

Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι τα χημικά ή/και προμήθειες που παραγγέλθηκαν μπορεί να είναι επικίνδυνα και ότι του/της έχουν παραχωρηθεί νομίμως αυτά τα αγαθά. Σε αντάλλαγμα για την πώληση των χημικών ή/και των προμηθειών που δίνονται στον αγοραστή, αυτός/αυτή συμφωνεί ως εξής. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα χημικά ή/και οι προμήθειες είναι εμπορεύσιμα ή ότι είναι κατάλληλα για συγκεκριμένο σκοπό.

  1. Σε καμία περίπτωση ο πωλητής ή οι κληρονόμοι και οι εκδοχείς του δεν ευθύνονται για επακόλουθες ζημίες, ούτε ο πωλητής ευθύνεται για αξιώσεις για ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με την πώληση, την παράδοση ή τη χρήση των χημικών ή/και αναλωσίμων. που υπερβαίνουν την τιμή αγοράς χημικών ή/και αναλωσίμων.
  2.  Ο αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήσει χημικά και/ή αναλώσιμα κατά παράβαση οποιουδήποτε τοπικού, πολιτειακού ή ομοσπονδιακού νόμου.
  3. Ο αρχικός πελάτης, ο διάδοχος και η μεταβίβαση συμφωνούν να κρατήσουν τον πωλητή ακίνδυνο και να αποζημιώσουν τον πωλητή για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση χημικών ή/και αναλωσίμων.
  4.  Ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν εξίσου για όλες τις τρέχουσες, προηγούμενες και μελλοντικές αγορές.

Αυτή η αποποίηση ευθυνών ισχύει για/για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που προκαλείται από οποιαδήποτε αποτυχία ή απόδοση, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, αναβολή λειτουργίας ή μετάδοσης, ιό φορητού υπολογιστή, πράξη του Θεού, αστοχία γραμμής συνομιλίας, ληστεία ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη αποδοχή, αλλαγή ή χρήση του αρχείου, είτε για παραβίαση της σύμβασης, είτε για αμέλεια είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία δράσης.

Ενάντια σε όλες τις αξιώσεις, αγωγές ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εύλογων νομικών και λογιστικών δαπανών, που προκύπτουν ή προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών του The Chemistry Bay ή από την παραβίαση των όρων αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε αγορά γίνεται με δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι δεν θα θεωρήσετε την εταιρεία υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση των πωλούμενων προϊόντων. Είναι δική σας ευθύνη να επαληθεύσετε ότι το περιεχόμενο της παραγγελίας σας είναι νόμιμο για εισαγωγή, αγορά και χρήση για τον προορισμό του στη χώρα ή την περιοχή σας.

Η εταιρεία διατηρεί αυστηρά το δικαίωμα να αρνηθεί την ευθύνη για οποιεσδήποτε παραγγελίες ή ενέργειες που έγιναν σχετικά με την αγορά ή την εισαγωγή τους. Τα προϊόντα που πωλούνται από την εταιρεία δεν θα πρέπει να αγοράζονται, να κατέχονται ή να χρησιμοποιούνται από άτομα κάτω των 21 ετών και συμφωνείτε ότι δεν είστε κάτω από αυτό το όριο ηλικίας, ούτε παραγγέλνετε για λογαριασμό ή για προμήθεια σε άλλα άτομα που είναι. Κάνοντας μια παραγγελία, πιστοποιείτε ότι είστε νόμιμο ερευνητικό ίδρυμα, ερευνητής ή φοιτητής επιστημών. Τα χημικά παραδίδονται σε καλά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις με όλο τον σχετικό εξοπλισμό ασφαλείας και διαδικασίες μόνο για εργαστηριακή ερευνητική χρήση, κυρίως δοκιμές αντιδραστηρίων και αναφορά GC/MS.

Συμφωνείτε περαιτέρω να διεξάγετε αξιολόγηση κινδύνου των ενώσεων και της προβλεπόμενης χρήσης των ενώσεων και ότι δεν θα προβείτε ή θα επιτρέψετε να γίνουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά, αυξημένο κίνδυνο ή βλάβη οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε άτομο , ζώα ή ιδιοκτησία. Αναλαμβάνετε να υιοθετήσετε αυστηρά πρωτόκολλα εντός του οργανισμού ή της εγκατάστασής σας για τη διαχείριση και τη χρήση των χημικών ουσιών για την αποφυγή τυχόν εσφαλμένης χρήσης ή τραυματισμού. Πριν κάνετε μια παραγγελία, θα συγκεντρώσετε όλες τις κατάλληλες πληροφορίες ασφαλείας και θα ορίσετε όλα τα υλικά όπως είναι απαραίτητο.

Εάν μια παραγγελία έχει χρεωθεί αλλά δεν έχει σταλεί, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εξυπηρέτηση σε οποιονδήποτε είναι ύποπτο για κακή χρήση των προϊόντων της. Εάν μια παραγγελία έχει πληρωθεί αλλά δεν έχει σταλεί, η εταιρεία θα εκδώσει πλήρη επιστροφή χρημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες θα αποκλειστούν από τον ιστότοπο.

Η εταιρεία εγγυάται ότι τα προϊόντα της θα ταιριάζουν με τις περιγραφές προϊόντων που βρίσκονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της εταιρείας. Αυτή η εγγύηση είναι αποκλειστική και ο πωλητής δεν παρέχει καμία άλλη ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο λόγο.

Ο αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία εντός πέντε ημερών από την παραλαβή των αντικειμένων, διαφορετικά, τα προϊόντα θα θεωρηθούν αποδεκτά.

Από ή από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, δεν χορηγείται ή υπονοείται καμία άδεια ή ασυλία βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Όλες οι ανησυχίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με τη χρήση των ουσιών μας είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη.

Μόλις ένα δέμα εισέλθει στο ταχυδρομικό σύστημα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν μια παραγγελία υποβάλλεται μέσω μιας μεθόδου παρακολούθησης. Σε περίπτωση που χαθούν παραγγελίες που αποστέλλονται μέσω των προαναφερόμενων υπηρεσιών, η Ταχυδρομική Υπηρεσία/Ταχυδρομική Υπηρεσία θα τις επαναφέρει και θα τις αναδημοσιεύσει δωρεάν. Οι παραγγελίες που κατασχέθηκαν από το τελωνείο δεν θα αντικατασταθούν, ανεξάρτητα από τον τρόπο αποστολής τους. Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι έχει τη νόμιμη εξουσιοδότηση και να λάβει τυχόν άδειες που απαιτούνται για την εισαγωγή και κατοχή των προϊόντων που αγοράζει στη χώρα του, καθώς και να συνεννοηθεί με τους εκτελωνιστές του σε περίπτωση ακατάλληλης κατάσχεσης.

Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή επικοινωνώντας με την εταιρεία. Συμφωνείτε επίσης να υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ολλανδικών δικαστηρίων σε οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους, τη χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν ένα δικαστήριο κρίνει άκυρη οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος αυτών των όρων, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε πλήρως ότι οι υπόλοιποι όροι ή τμήματα των όρων θα παραμείνουν νόμιμοι και θα ισχύουν.

Συγκατάθεση

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη δήλωση αποποίησης ευθύνης και συμφωνείτε με τους όρους της.

Εκσυγχρονίζω

Εάν ενημερώσουμε, τροποποιήσουμε ή κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό το έγγραφο, αυτές οι αλλαγές θα αναρτηθούν εμφανώς εδώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Σεξουαλικοί διεγέρτες

Kamagra 100 mg

 18,95
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Σεξουαλικοί διεγέρτες

Κόμπρα 120 mg

 18,95
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Uncategorized

Cenforce 200 mg

 16,95

3-MMA

3-MMA

 29,95 -  89,95

JWH-210

JWH-210

 22,50 -  150,00