Ansvarsfriskrivning för Chemistry Bay

Chemistry Bays produkter ska endast användas för laboratorieforskning och ska inte användas för andra ändamål, såsom in vitro-diagnostik, livsmedel, läkemedel, medicintekniska produkter eller kosmetika för människor eller djur, kommersiella ändamål eller skapande av olagliga narkotika. Dessutom har tillverkarna av alla produkter inte för avsikt att de ska användas eller konsumeras av människor. Dessa ämnens kemiska, fysikaliska och toxikologiska egenskaper har inte undersökts fullständigt och kan inte garanteras.

Dessutom förklarar alla kunder till The Chemistry Bay att de tar hela bördan för alla köp (som görs nu och i framtiden) av någon produkt eller tjänst från The Chemistry Bay

Internationell användning

Chemistry Bay gör inga utfästelser om att de listade produkterna är lagliga att köpa utanför Nederländerna. Att köpa de saker som annonseras kanske inte är lagligt för vissa personer eller vissa personer i vissa länder. Du gör det på egen bekostnad och är ansvarig för att följa reglerna i din region om du köper företagets produkter utanför Nederländerna. Nederländernas interna grundläggande lagar styr dessa villkor, utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser. Nederländernas federala domstolar kommer att ha exklusiv jurisdiktion över alla skulder som uppstår under detta avtal. Om något villkor i dessa villkor förklaras vara olagligt av en domstol med behörig jurisdiktion, kommer lagligheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor inte att påverkas, och de kommer att förbli i full kraft och verkan. Ett avslag eller avstående från något villkor bland dessa villkor innebär inte ett efterföljande eller bestående avstående från det eller något annat villkor.

Friskrivningsklausuler för Chemistry Bay

All information på denna webbplats – https://chemistrybay.com/ – publiceras i god tro och endast i allmänt informationssyfte. Chemistry Bay lämnar inga garantier om fullständigheten, tillförlitligheten och riktigheten av denna information. Alla åtgärder du vidtar med avseende på informationen du hittar på denna webbplats (Chemistry Bay), sker helt på din egen risk. Chemistry Bay kommer inte att hållas ansvarigt för några förluster och/eller skador i samband med användningen av vår webbplats.

Från vår webbplats kan du besöka andra webbplatser genom att följa hyperlänkar till sådana externa webbplatser. Även om vi strävar efter att endast tillhandahålla kvalitetslänkar till användbara och etiska webbplatser har vi ingen kontroll över innehållet och naturen på dessa webbplatser. Dessa länkar till andra webbplatser innebär inte en rekommendation för allt innehåll som finns på dessa webbplatser. Webbplatsägare och innehåll kan ändras utan föregående meddelande och kan inträffa innan vi har möjlighet att ta bort en länk som kan ha gått "dåligt".

Tänk också på att när du lämnar vår webbplats kan andra webbplatser ha olika sekretesspolicyer och villkor som ligger utanför vår kontroll. Var noga med att kontrollera dessa webbplatsers sekretesspolicyer och deras "användarvillkor" innan du bedriver verksamhet eller laddar upp någon information.

Håll-ofarligt avtal

Köparen erkänner att de kemikalier och/eller tillbehör som beställts kan vara farliga och att han eller hon är lagligt beviljad dessa varor. I utbyte mot försäljning av kemikalier och/eller förnödenheter som ges till köparen, samtycker han/hon enligt följande. Det finns ingen garanti för att kemikalierna och/eller tillbehören är säljbara eller att de är lämpliga för ett visst ändamål.

  1. Säljaren eller dennes arvingar och överlåtare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för följdskador, och säljaren ska inte heller hållas ansvarig för skadeståndsanspråk som uppstår till följd av eller i samband med försäljning, leverans eller användning av kemikalierna och/eller förbrukningsvarorna. som överstiger inköpspriset för kemikalier och/eller förbrukningsvaror.
  2.  Köparen kommer inte att använda kemikalier och/eller förbrukningsvaror i strid med någon lokal, statlig eller federal lag.
  3. Den ursprungliga kunden, efterträdaren och överföringen samtycker till att hålla säljaren oskadlig och hålla säljaren skadeslös för skador som orsakats av användning av kemikalier och/eller förbrukningsvaror.
  4.  Att ovanstående villkor gäller lika för alla nuvarande, tidigare och framtida köp.

Denna ansvarsfriskrivning gäller alla skador eller skador som orsakats av fel eller prestanda, fel, utelämnanden, avbrott, radering, defekt, uppskjutning av drift eller överföring, laptopvirus, Guds handling, konversationslinjefel, rån eller förstörelse eller obehörig få tillträde till, ändring av eller användning av register, oavsett om det är för avtalsbrott, försummelse eller någon annan orsak till talan.

Mot alla anspråk, stämningar eller krav, inklusive men inte begränsat till rimliga juridiska kostnader och redovisningskostnader, som uppstår eller är ett resultat av din användning av The Chemistry Bay-tjänster eller ditt brott mot villkoren i dessa allmänna villkor. Med andra ord, du godkänner att alla köp görs på egen risk. Du samtycker till att du inte kommer att hålla företaget ansvarigt för eventuella skador som uppstår på grund av felaktig användning av de sålda produkterna. Det är ditt ansvar att verifiera att innehållet i din beställning är lagligt att importera, köpa och använda för det avsedda syftet i ditt land eller din region.

Företaget förbehåller sig strikt rätten att frånta sig ansvar för alla beställningar eller åtgärder som vidtas angående köp eller import av dessa. Produkterna som säljs av företaget ska inte köpas, innehas eller användas av personer under 21 år, och du samtycker till att du inte är under denna åldersgräns, inte heller beställer du på uppdrag av eller för leverans till någon person vilka är. Genom att lägga en beställning intygar du att du är ett legitimt forskningsinstitut, en forskare eller en vetenskapsstudent. Kemikalierna levereras i välutrustade anläggningar med all relevant säkerhetsutrustning och procedurer endast för laboratorieforskning, främst reagenstestning och GC/MS-referens.

Du samtycker vidare till att utföra en riskbedömning av föreningarna och den avsedda användningen av föreningarna, och att du inte kommer att vidta, eller tillåta att de vidtas, några handlingar som kan orsaka skada, ökad risk eller skada av något slag för någon person , djur eller egendom. Du åtar dig att anta stränga protokoll inom din organisation eller anläggning för hantering och användning av kemikalierna för att undvika felaktig användning eller skada. Innan du gör en beställning kommer du att samla in all lämplig säkerhetsinformation och ange allt material efter behov.

Om en beställning har debiterats men inte skickats förbehåller sig företaget rätten att vägra service till alla som misstänks ha missbrukat deras produkter. Om en beställning har betalats men inte skickats kommer företaget att utfärda full återbetalning. I det här fallet kommer användare att blockeras från webbplatsen.

Företaget garanterar att dess varor kommer att matcha produktbeskrivningarna som finns i företagets onlinekatalog. Denna garanti är exklusiv, och leverantören ger inga andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet av en specifik anledning.

Köparen måste kontakta företaget inom fem dagar efter mottagandet av varorna, annars anses produkterna accepterade.

Genom eller från försäljningen av någon produkt beviljas eller underförstås ingen licens eller immunitet under något patent.

Alla patentproblem vid användningen av våra ämnen är uteslutande användarens ansvar.

När ett paket väl kommer in i postsystemet tar företaget inget ansvar för det. Det enda undantaget är när en beställning görs via en spårad metod. Om beställningar som skickats via ovannämnda tjänster försvinner, kommer posten/budtjänsten att återställa och skicka om dem utan kostnad. Beställningar som beslagtas av tullen kommer inte att ersättas, oavsett hur de skickas; det är kundens ansvar att se till att de har den lagliga behörigheten och skaffar de licenser som krävs för att importera och inneha de produkter de köper till sitt land, samt att ta itu med sina tullombud om en olämplig konfiskering inträffar.

Du samtycker till att dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna genom att använda denna webbplats eller kommunicera med företaget. Du samtycker också till att underkasta dig de nederländska domstolarnas exklusiva jurisdiktion i alla tvister som uppstår ur eller i samband med dessa villkor, din användning av webbplatsen eller innehållet på något sätt.

Om en domstol finner någon bestämmelse eller del av dessa villkor ogiltig, bekräftar du ditt fullständiga godkännande av att de återstående villkoren eller delar av villkoren förblir lagliga och i kraft.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår ansvarsfriskrivning och samtycker till dess villkor.

uppdatering

Om vi ​​uppdaterar, ändrar eller gör några ändringar i detta dokument kommer dessa ändringar att publiceras här.

REA!
REA!

Sexstimulatorer

Kamagra 100mg

 18,95
REA!

Sexstimulatorer

Cobra 120 mg

 18,95
REA!

Okategoriserad

Cenforce 200 mg

 16,95

3-MMA

3-MMA

 29,95 -  89,95

JWH-210

JWH-210

 22,50 -  150,00
 12,50 -  150,00