Disclaimer voor Chemistry Bay

De producten van The Chemistry Bay mogen alleen worden gebruikt voor laboratoriumonderzoek en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals in-vitrodiagnostiek, voedingsmiddelen, farmaceutische producten, medische hulpmiddelen of cosmetica voor mensen of dieren, commerciële doeleinden of het maken van illegale verdovende middelen. Bovendien hebben de fabrikanten van alle producten niet de bedoeling dat ze door mensen worden gebruikt of geconsumeerd. De chemische, fysische en toxicologische eigenschappen van deze stoffen zijn niet volledig onderzocht en kunnen niet worden gegarandeerd.

Bovendien verklaart elke klant van The Chemistry Bay de volledige last op zich te nemen voor alle aankopen (nu en in de toekomst) van een product of dienst van The Chemistry Bay

Internationaal gebruik

The Chemistry Bay staat er niet voor in dat de vermelde producten legaal zijn om buiten Nederland te kopen. Het kopen van de geadverteerde dingen is mogelijk niet legaal voor sommige mensen of voor sommige mensen in bepaalde landen. U doet dit op eigen kosten en bent aansprakelijk voor het naleven van de regels van uw regio als u de producten van het bedrijf van buiten Nederland koopt. De interne fundamentele wetten van Nederland zijn van toepassing op deze Algemene voorwaarden, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. De federale rechtbanken van Nederland hebben exclusieve jurisdictie over alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze overeenkomst. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig wordt verklaard, zal de wettigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet worden aangetast en blijven ze volledig van kracht. Een afwijzing of verklaring van afstand van een voorwaarde van deze Algemene voorwaarden houdt niet een daaropvolgende of blijvende verklaring van afstand van die of enige andere voorwaarde in.

Disclaimers voor Chemistry Bay

Alle informatie op deze website – https://chemistrybay.com/ – wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Chemistry Bay geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie die u op deze website (Chemistry Bay) vindt, is strikt op eigen risico. Chemistry Bay is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Via onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven om alleen kwalitatieve links naar nuttige en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites wordt gevonden. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om een ​​link te verwijderen die mogelijk 'slecht' is gegaan.

Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites mogelijk een ander privacybeleid en voorwaarden hebben die buiten onze macht liggen. Zorg ervoor dat u het Privacybeleid van deze sites en hun "Servicevoorwaarden" nakijkt voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Hold-onschadelijke overeenkomst

De koper erkent dat de bestelde chemicaliën en/of benodigdheden gevaarlijk kunnen zijn en dat hij of zij deze goederen wettelijk heeft gekregen. In ruil voor de verkoop van de chemicaliën en/of leveringen die aan de koper worden gegeven, stemt hij/zij als volgt in. Er is geen garantie dat de chemicaliën en/of benodigdheden verkoopbaar zijn of geschikt zijn voor een bepaald doel.

  1. In geen geval is de verkoper of zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden aansprakelijk voor gevolgschade, noch is de verkoper aansprakelijk voor claims voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de verkoop, levering of het gebruik van de chemicaliën en/of verbruiksgoederen. die de aankoopprijs van chemicaliën en/of verbruiksgoederen overschrijden.
  2.  De koper zal geen chemicaliën en/of verbruiksartikelen gebruiken die in strijd zijn met lokale, staats- of federale wetten.
  3. De oorspronkelijke klant, de opvolger en de overdracht komen overeen de verkoper te vrijwaren en de verkoper schadeloos te stellen voor schade veroorzaakt door het gebruik van chemicaliën en/of verbruiksgoederen.
  4.  Dat de bovenstaande voorwaarden gelijkelijk van toepassing zijn op alle huidige, eerdere en toekomstige aankopen.

Deze disclaimer is van toepassing op enige schade of letsel veroorzaakt door een storing of prestatie, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, uitstel van werking of verzending, laptopvirus, overmacht, storing in de gesprekslijn, diefstal of vernietiging of ongeoorloofd toegang krijgen tot, wijziging van of gebruik van gegevens, al dan niet wegens contractbreuk, nalatigheid of onder enige andere oorzaak.

Tegen alle claims, rechtszaken of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw gebruik van de diensten van The Chemistry Bay of uw schending van de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. Met andere woorden, u erkent dat elke aankoop op eigen risico is. U stemt ermee in dat u het bedrijf niet aansprakelijk stelt voor enige schade die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van de verkochte producten. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de inhoud van uw bestelling legaal mag worden geïmporteerd, gekocht en gebruikt voor het beoogde doel in uw land of regio.

Het bedrijf behoudt zich strikt het recht voor om verantwoordelijkheid te weigeren voor bestellingen of acties die worden ondernomen met betrekking tot de aankoop of invoer ervan. De producten die door het bedrijf worden verkocht, mogen niet worden gekocht, bezeten of gebruikt door personen jonger dan 21 jaar, en u gaat ermee akkoord dat u niet onder deze leeftijdsgrens valt, noch bestelt u namens of voor levering aan personen wie zijn. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u een legitiem onderzoeksinstituut, een onderzoekswetenschapper of een wetenschapsstudent bent. De chemicaliën worden geleverd in goed uitgeruste faciliteiten met alle relevante veiligheidsapparatuur en -procedures, uitsluitend voor gebruik in laboratoriumonderzoek, voornamelijk het testen van reagentia en GC/MS-referentie.

U stemt er verder mee in om een ​​risicobeoordeling uit te voeren van de verbindingen en het beoogde gebruik van de verbindingen, en dat u geen handelingen zult ondernemen of toestaan ​​te nemen die schade, verhoogd risico of schade van welke aard dan ook aan personen kunnen veroorzaken , dieren of eigendommen. U verbindt zich ertoe om binnen uw organisatie of faciliteit strikte protocollen toe te passen voor het beheer en het gebruik van de chemicaliën om onjuist gebruik of letsel te voorkomen. Voordat u een bestelling plaatst, verzamelt u alle relevante veiligheidsinformatie en wijst u waar nodig alle materialen aan.

Als een bestelling in rekening is gebracht maar niet is verzonden, behoudt het bedrijf zich het recht voor om service te weigeren aan iedereen die wordt verdacht van misbruik van hun producten. Als een bestelling is betaald maar niet is verzonden, zal het bedrijf het volledige bedrag terugbetalen. In dit geval worden gebruikers van de site verbannen.

Het bedrijf garandeert dat zijn artikelen overeenkomen met de productbeschrijvingen in de online catalogus van het bedrijf. Deze garantie is exclusief en de verkoper geeft geen andere expliciete of impliciete garanties, inclusief enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid om een ​​specifieke reden.

De koper dient binnen vijf dagen na ontvangst van de artikelen contact op te nemen met de firma, anders worden de producten als geaccepteerd beschouwd.

Door of door de verkoop van een product wordt geen licentie of immuniteit onder enig octrooi verleend of geïmpliceerd.

Alle patentkwesties bij het gebruik van onze stoffen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Zodra een pakket het postsysteem binnenkomt, aanvaardt het bedrijf er geen verantwoordelijkheid voor. De enige uitzondering is wanneer een bestelling wordt geplaatst via een bijgehouden methode. In het geval dat bestellingen die via de bovengenoemde diensten zijn verzonden, zoekraken, zal de post/koeriersdienst ze kosteloos herstellen en opnieuw op de post doen. Bestellingen die door de douane in beslag zijn genomen, worden niet vervangen, ongeacht hoe ze worden verzonden; het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat ze de wettelijke bevoegdheid hebben en alle vergunningen verkrijgen die nodig zijn om de producten die ze kopen in hun land te importeren en te bezitten, en om met hun douaneagenten af ​​te handelen als er een ongepaste confiscatie plaatsvindt.

U stemt ermee in dat deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland door deze website te gebruiken of te communiceren met het bedrijf. U stemt er ook mee in om u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken in elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, uw gebruik van de Website of de Inhoud op welke manier dan ook.

Als een rechtbank een bepaling of een deel van deze voorwaarden ongeldig vindt, bevestigt u uw volledige aanvaarding dat de overige voorwaarden of delen van voorwaarden wettig en van kracht blijven.

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website gaat u hierbij akkoord met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden.

bijwerken

Mochten we dit document bijwerken, wijzigen of wijzigingen aanbrengen, zullen deze wijzigingen hier op de hoogte worden gebracht.

Aanbieding!
Aanbieding!

Seksstimulatoren

Kamagra 100 mg

 18,95
Aanbieding!

Seksstimulatoren

Cobra 120 mg

 18,95
Aanbieding!

Uncategorized

Cenforce 200 mg

 16,95

3-MMA

3-MMA

 29,95 -  89,95

JWH-210

JWH-210

 22,50 -  150,00
 12,50 -  150,00