Odricanje od odgovornosti za Chemistry Bay

Proizvodi Chemistry Bay-a se koriste samo za laboratorijska istraživanja i ne smiju se koristiti za bilo koju drugu upotrebu, kao što su in-vitro dijagnostika, hrana, farmaceutski proizvodi, medicinski uređaji ili kozmetika za ljude ili životinje, komercijalne svrhe ili stvaranje nedozvoljenih narkotika. Nadalje, proizvođači svih proizvoda nemaju namjeru da ih ljudi koriste ili konzumiraju. Hemijska, fizička i toksikološka svojstva ovih supstanci nisu u potpunosti istražena i ne mogu se garantovati.

Nadalje, svaki kupac The Chemistry Bay-a izjavljuje da će preuzeti puni teret za bilo koju kupovinu (sada iu budućnosti) bilo kojeg proizvoda ili usluge od The Chemistry Bay-a

Međunarodna upotreba

Chemistry Bay ne daje nikakve izjave da su navedeni proizvodi legalni za kupovinu izvan Holandije. Kupovina oglašenih stvari možda nije legalna za neke ljude ili neke ljude u određenim zemljama. To činite o svom trošku i odgovorni ste za poštovanje pravila svog regiona ako kupujete proizvode kompanije izvan Holandije. Interni osnovni zakoni Holandije regulišu ove odredbe i uslove, bez obzira na odredbe o sukobu zakona. Savezni sudovi Holandije će imati isključivu nadležnost nad svim obavezama koje proizlaze iz ovog sporazuma. Ako nadležni sud proglasi bilo koju odredbu ovih Odredbi i uslova nezakonitim, to neće uticati na zakonitost preostalih odredbi ovih Odredbi i uslova i one će ostati na punoj snazi. Odbijanje ili odricanje od bilo koje odredbe među ovim Uslovima i odredbama ne implicira naknadno ili uporno odricanje od tog ili bilo kojeg drugog uslova.

Odricanje od odgovornosti za Chemistry Bay

Sve informacije na ovoj web stranici – https://chemistrybay.com/ – objavljene su u dobroj namjeri i samo u svrhu općeg informisanja. Chemistry Bay ne daje nikakva jamstva za potpunost, pouzdanost i tačnost ovih informacija. Svaka radnja koju poduzmete u vezi s informacijama koje pronađete na ovoj web stranici (Chemistry Bay), striktno je na vlastitu odgovornost. Chemistry Bay neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke i/ili štetu u vezi s korištenjem naše web stranice.

Na našoj web stranici možete posjetiti druge web stranice prateći hiperveze do takvih vanjskih stranica. Iako se trudimo da pružimo samo kvalitetne veze do korisnih i etičnih web stranica, mi nemamo kontrolu nad sadržajem i prirodom tih web stranica. Ove veze do drugih web lokacija ne podrazumijevaju preporuku za sav sadržaj koji se nalazi na tim web mjestima. Vlasnici web mjesta i sadržaj mogu se promijeniti bez najave i mogu se dogoditi prije nego što budemo imali priliku ukloniti vezu koja je možda 'pokvarena'.

Imajte na umu i da kada napustite našu web stranicu, druge web stranice mogu imati drugačije politike privatnosti i uvjete koji su izvan naše kontrole. Obavezno provjerite Pravila o privatnosti ovih web lokacija, kao i njihove "Uvjete pružanja usluge" prije nego što se upustite u bilo koji posao ili prenesete bilo kakve informacije.

Hold-Harmless Agreement

Kupac potvrđuje da naručene hemikalije i/ili zalihe mogu biti opasni i da mu je ta roba zakonski odobrena. U zamjenu za prodaju hemikalija i/ili zaliha datih kupcu, on/ona pristaje na sljedeće. Ne postoji garancija da se hemikalije i/ili zalihe mogu prodati ili da su prikladne za određenu svrhu.

  1. Ni u kom slučaju prodavac ili njegovi nasljednici i ustupači neće biti odgovorni za posljedičnu štetu, niti prodavac neće biti odgovoran za zahtjeve za štetu nastalu ili u vezi sa prodajom, isporukom ili upotrebom hemikalija i/ili potrošnog materijala. koje premašuju nabavnu cijenu hemikalija i/ili potrošnog materijala.
  2.  Kupac neće koristiti hemikalije i/ili potrošni materijal kršeći bilo koji lokalni, državni ili savezni zakon.
  3. Prvobitni kupac, nasljednik i prijenos saglasni su da će prodavača držati bezopasnim i nadoknaditi mu štetu za štetu uzrokovanu upotrebom hemikalija i/ili potrošnog materijala.
  4.  Da se gore navedeni uslovi podjednako odnose na sve trenutne, prošle i buduće kupovine.

Ovo odricanje od odgovornosti je na snazi/na bilo kakvu štetu ili ozljedu uzrokovanu bilo kojim neuspjehom ili performansom, greškom, propustom, prekidom, brisanjem, kvarom, odgodom u radu ili prijenosu, virusom laptopa, Božjim činom, kvarom na liniji za razgovor, pljačkom ili uništavanje ili neovlašteno prihvatanje, izmjenu ili korištenje zapisa, bilo da je riječ o kršenju ugovora, nemaru ili pod bilo kojim drugim povodom djelovanja.

Protiv svih potraživanja, tužbi ili zahtjeva, uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne pravne i računovodstvene troškove, koji nastaju ili proizlaze iz vašeg korištenja usluga The Chemistry Bay ili vašeg kršenja odredbi ovih Općih uvjeta. Drugim riječima, potvrđujete da se svaka kupovina vrši na vlastitu odgovornost. Slažete se da nećete smatrati kompaniju odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim korištenjem prodanih proizvoda. Vaša je odgovornost da provjerite da li je sadržaj vaše narudžbe legalan za uvoz, kupovinu i korištenje za namjeravanu svrhu u vašoj zemlji ili regiji.

Kompanija striktno zadržava pravo da uskrati odgovornost za bilo koju narudžbu ili radnju poduzetu u vezi sa kupovinom ili uvozom istih. Proizvode koje prodaje kompanija ne bi trebalo kupovati, posjedovati ili koristiti bilo koja osoba mlađa od 21 godine, a vi se slažete da niste ispod ove starosne granice, niti naručujete u ime ili za isporuku bilo koje osobe ko su. Narudžbom potvrđujete da ste legitimni istraživački institut, naučnik ili student nauke. Hemikalije se isporučuju u dobro opremljenim objektima sa svom relevantnom sigurnosnom opremom i procedurama samo za laboratorijska istraživanja, uglavnom testiranje reagensa i GC/MS reference.

Nadalje, saglasni ste da ćete provesti procjenu rizika jedinjenja i namjeravanu upotrebu jedinjenja, te da nećete preduzimati, niti dozvoliti da se poduzmu, bilo koje radnje koje bi mogle uzrokovati štetu, povećan rizik ili štetu bilo koje vrste bilo kojoj osobi , životinje ili imovinu. Obavezujete se da ćete u svojoj organizaciji ili objektu usvojiti stroge protokole za upravljanje i upotrebu hemikalija kako biste izbegli bilo kakvu nepravilnu upotrebu ili povredu. Prije naručivanja, prikupit ćete sve odgovarajuće sigurnosne informacije i odrediti sve materijale prema potrebi.

Ako je narudžbina naplaćena, ali nije poslana, firma zadržava pravo da odbije uslugu bilo kome za koga se sumnja da je zloupotrebio njihove proizvode. Ako je narudžba plaćena, ali nije poslana, kompanija će vratiti puni iznos. U ovom slučaju, korisnicima će biti zabranjen pristup stranici.

Firma garantuje da će njeni artikli odgovarati opisima proizvoda koji se nalaze u onlajn katalogu kompanije. Ova garancija je isključiva, a prodavac ne daje nikakve druge eksplicitne ili implicirane garancije, uključujući bilo kakvu impliciranu garanciju za prodaju ili prikladnost iz određenog razloga.

Kupac mora kontaktirati firmu u roku od pet dana od prijema artikla, u suprotnom će se proizvodi smatrati prihvaćenim.

Prodajom ili prodajom bilo kojeg proizvoda ne daje se niti se podrazumijeva nikakva licenca ili imunitet prema bilo kojem patentu.

Za sve probleme u vezi s patentom u korištenju naših supstanci isključivo je odgovoran korisnik.

Kada paket uđe u poštanski sistem, firma ne preuzima nikakvu odgovornost za njega. Jedini izuzetak je kada se narudžba šalje putem praćene metode. U slučaju da narudžbe poslane preko navedenih usluga nestanu, Pošta/Kurirska služba će ih besplatno vratiti i ponovo poslati. Narudžbe zaplijenjene od strane carine neće biti zamijenjene, bez obzira na to kako su poslane; odgovornost kupca je da osigura da ima zakonska ovlaštenja i pribavi sve dozvole potrebne za uvoz i posjedovanje proizvoda koje kupuje u svoju zemlju, kao i da se pozabavi svojim carinskim agentima ako dođe do neprikladne konfiskacije.

Slažete se da će ovi Uslovi biti vođeni i tumačeni u skladu sa zakonima Holandije korištenjem ove web stranice ili komunikacijom s tvrtkom. Također se slažete da ćete se podvrgnuti isključivoj nadležnosti holandskih sudova u bilo kojem sporu koji proizlazi iz ili u vezi sa ovim Uslovima, vašim korištenjem web stranice ili Sadržaja na bilo koji način.

Ako sud utvrdi da je bilo koja odredba ili dio ovih uslova nevažeća, potvrđujete da potpuno prihvatate da će preostali uslovi ili dijelovi uslova ostati zakoniti i na snazi.

pristanak

Korištenjem naše web stranice, ovim se slažete s našim odricanjem od odgovornosti i prihvaćate njegove uvjete.

ažuriranje

Ako ažuriramo, izmijenimo ili unesemo bilo kakve izmjene u ovaj dokument, te promjene će biti vidljivo objavljene ovdje.

Akcija!
Akcija!

Seksualni stimulatori

Kamagra 100mg

 18,95
Akcija!

Seksualni stimulatori

Cobra 120mg

 18,95
Akcija!

uncategorized

Cenforce 200mg

 16,95

3-MMA

3-MMA

 29,95 -  89,95

JWH-210

JWH-210

 22,50 -  150,00
 12,50 -  150,00